De omzendbrief van 24 juli 2023 over de opmaak van de gemeentelijke begrotingen 2024 en zijn bijlagen zijn beschikbaar in de rubriek "Wetgeving"