De omzendbrief van 12 juli 2021 met betrekking tot het administratief toezicht op de akten van de gemeentelijke vzw's beschrijving in het kader van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten heeft tot doel aan de gemeentelijke vzw’s die voor 1 september 2018 werden opgericht uit te leggen welke de praktische modaliteiten zijn voor de uitvoering van de bepalingen betreffende het administratief toezicht die op hen van toepassing zijn en die in de artikelen 43 tot 48 staan van de ordonnantie van 5 juli 2018. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 augustus.

Het document is beschikbaar in onze rubriek "Wetgeving".