Als stand op zaken op 30 november 2020 van de begrotingswijzingen van de negentien Brusselse gemeenten beoogt de samenvattende nota van Brusselse Plaatselijke Besturen een overzicht te geven van de evolutie van de gewijzigde begrotingswijzingen ten opzichte van de initiële begrotingen 2020 en de rekeningen 2019.

Het document is beschikbaar in onze rubriek "Documentatie".