Op 22 september 2021 heeft de Regering het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter uitvoering van artikel 21, eerste lid van de Nieuwe gemeentewet en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen aangenomen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2021.