De publicatie van dit document over de gevolgen van de uitsluiting of het vertrek van een gemeentelijke mandataris uit zijn of haar oorspronkelijke politieke fractie werpt een licht op de gevolgen van dergelijke situaties voor de werking van lokale bestuursorganen.

Gebaseerd op drie basisprincipes en vier praktische hypothesen biedt het een kader om de gevolgen van dergelijke situaties voor het lokale bestuur te begrijpen. 

Meer details over deze hypotheses?