Brussel Plaatselijke Besturen heeft een overzicht gemaakt van de financiële toestand van de 19 Brusselse gemeenten voor de begrotingsrekeningen van het jaar 2020, rekening houdend met de impact van de COVID-19-crisis. In deze Zoom stellen we u de voornaamste resultaten voor van deze analyse, die in mei 2022 zal verschijnen.  

De voorgestelde gegevens tonen voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de impact van COVID-19 op de verschillende resultaten van de rekeningen voor het jaar 2020, evenals de impact op de ontvangsten- en uitgavencategorieën. Er zal ook een punt worden gewijd aan de versoepelde regel inzake het begrotingsevenwicht en de naleving ervan door de gemeenten.  

 

Raadpleeg het document