Brussel Plaatselijke Besturen heeft een overzicht gemaakt van de financiële toestand van de Brusselse gemeenten voor de begrotingsrekeningen 2020 door de impact van de COVID-19-crisis te integreren. In deze Focus nr. 10 worden de belangrijkste resultaten van deze analyse in detail gepresenteerd, zoals reeds kort aangekondigd in de Zoom over de impact van COVID-19 op de gemeenterekeningen 2020.  

Focus nr. 10 beschrijft de impact van COVID op de verschillende resultaten van de rekeningen 2020 en de reservefondsen voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dus of de versoepelde regel inzake begrotingsevenwicht al dan niet zal worden nageleefd. Vervolgens worden de impact per inwoner alsook de impact op de inkomsten- en uitgavencategorieën gepresenteerd. Ten slotte is er ook een punt gewijd aan een korte vergelijking van de gegevens over de impact van de crisis tussen de gewijzigde begrotingen en de rekeningen 2020.

 

Raadpleeg het document