Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2024 wijzende het artikel 234, §3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet, is op 5 april 2024 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de procedure te kiezen voor het toekennen van overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag exclusief btw minder dan 143.000 euro bedraagt. Deze grens was eerder vastgesteld op 140.000 euro.