Op zoek naar informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024?

 

Alle informatie die je nodig hebt, vind je op de website verkiezingen.brussels.

 

Ontdek de website

De toekomsten.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in verschillende fasen een breed overleg georganiseerd over onderwerpen die verband houden met de institutionele structuur van Brussel en het overheidsbeleid. 
Burgers, actoren uit de Brusselse administraties en instanties, representatieve verenigingen of federaties, verenigingsstructuren en academische experts hebben allemaal deelgenomen aan deze brede reflectie, met name tijdens thematische bijeenkomsten en workshops op het terrein. 
Op basis van de verzamelde resultaten en bijdragen heeft een groep deskundigen een verslag opgesteld dat aan de regering is voorgelegd en vervolgens naar het parlement is gestuurd.

Lees het volledige rapport en de samenvattingen van de verschillende fasen

Toepassing van de ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Vind in één pagina nuttige verduidelijkingen en herformuleringen van de inhoud van de ordonnantie.

Lees de opmerkingen van BPB

Onze middelen

Documentatie

Gepubliceerd op 10-06-2024

Memorandum 2024 - 2029 Bekijk alle documentatie