De toekomsten.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een brede reflectie op gang gebracht over de structurering van de Brusselse besturen en instellingen.

Het doel is de burgers en de actoren die betrokken zijn bij die thema’s te ondervragen.

Deze volksraadpleging gebeurt in drie afzonderlijke en complementaire fasen.

Leer over het proces en volg de evolutie

Toepassing van de ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Vind in één pagina nuttige verduidelijkingen en herformuleringen van de inhoud van de ordonnantie.

Lees de opmerkingen van BPB