Documenttype

Ministerieel besluit

Nummer / ID

2024/002450

Instellingen

Thema

Gemeenteraadsverkiezingen Bevolkingscijfers per gemeente – rangschikking gemeenten

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

25-04-2024