Documenttype

Besluit GGC

Nummer / ID

2020041452

Instellingen

OCMW's

Thema

Overheidsopdrachten

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

07-10-2021

In artikel 110, 9°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vervangen bij ordonnantie van 14 maart 2019, wordt het bedrag "144.000 euro" vervangen door het bedrag "139.000 euro".