Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Financiële steun

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

25-10-2021

Naar aanleiding van de omzenbrief IARC2020/14 van 3 november 2020 werd het regeringsbesluit tot definitieve toekenning van een eenmalige premie van 500 euro bruto per VTE op 26 november 2020 door de gewestregering goedgekeurd