Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

2016031359

Instellingen

OCMW's

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze omzendbrief herhaalt de algemene principes die in acht genomen moeten worden bij elke verwerving of vervreemding van een zakelijk recht op een onroerend goed.

Hij legt ook de procedures vast die in acht genomen moeten worden met name wat betreft de schatting van de handelswaarde van het goed dat het voorwerp vormt van het zakelijke recht, alsook voor de bezorging van de dossiers aan de toezichthouder.