Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Gemeenten

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Sinds 2014 en de omzetting van de Europese richtlijn 2011/85 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten in de nieuwe gemeentewet, zijn de gemeenten onderworpen aan de verplichting die een driemaandelijkse financiële rapportering oplegt. Deze omzendbrief herinnert de gemeenten aan hun verplichtingen inzake rapportering met name wat betreft de naleving van de kalender om de gegevens voor te leggen.