Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Gemeenten

Thema

Financiën

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Omzetting van de Europese richtlijn 2011/85 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten in de nieuwe gemeentewet: de gemeenten zijn onderworpen aan de verplichting die een driemaandelijkse financiële rapportering oplegt.