Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

2016031788

Instellingen

OCMW's

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

In deze omzendbrief vraagt het Verenigd College de OCMW's om de gegevens te verstrekken betreffende hun financiële participaties in ondernemingen (zie tabel 1) en om een overzicht te verstrekken van de publieke mandaten binnen de vzw's en stichtingen (zie tabel 2), dit met het oog op het naleven van de Europese verplichtingen inzake begrotingsstatistieken. De OCMW's zijn vrijgesteld van de rapportering van hun financiële participaties in de verenigingen Hoofdstuk XII. Deze verenigingen nemen vanaf heden direct deel aan de rapporteringen.