Documenttype

Ordonnantie

Nummer / ID

2016031469

Instellingen

Gemeenten

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

De wijzigingen hebben met name betrekking op de inkorting van de termijn van algemeen toezicht en op de vermindering van de soorten aan het goedkeuringstoezicht onderworpen akten.