Documenttype

Regeringsbesluit

Nummer / ID

202142683

Instellingen

Gemeenten

Thema

Financiële steun

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

13-08-2021

Het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van 21 juni 2021 het uitzonderlijk karakter van de overvloedige regenval van 4 juni 2021 in de zin van artikel 5 van het besluit van 10 oktober 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt
door algemene rampen bevestigt.

De overvloedige regenval van 4 juni 2021 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing van artikel 3 van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen rechtvaardigt.

Het geografische gebied van de ramp is beperkt tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.