Documenttype

Wet

Nummer / ID

1987000020

Instellingen

Intercommunales

Thema

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

07-10-2021

Opgeheven voor het Brusselse Gewest met uitzondering van artikel 8, tweede en derde lid, aangezien dit van toepassing is op een gemeente die zou beslissen voor heel haar grondgebied een doel van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één enkel gemeentebedrijf, en met uitzondering van de artikelen 26, 27 en 28, eerste lid, bij ORD 2018-07-05/02, art. 99,3°, 005