Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Financiële steun Personeel

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

22-03-2022

Deze omzendbrief vervolledigt de omzendbrief 2021/12, en heeft als doel de lokale besturen in te lichten over de geherwaardeerde weddeschalen CH1 en CH2, vanaf 1 januari 2022, overeenkomstig het sectoraal akkoord 2021-2025 afgesloten in het Comité C.