Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

OCMW's

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

De wet van 21.07.2016 verruimt de toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie. Deze omzendbrief geeft het nieuwe boekhoudkundige model dat moet toelaten het globale budget van de extra 10 % (bijzondere toelage voor het dekken van de kosten van begeleiding en activering) en het gebruik en/of de bestemming ervan apart te beschouwen en rekening te houden met de ontwerphervorming van het rekeningenstelsel.