Documenttype

Ministerieel besluit

Nummer / ID

2012031527

Instellingen

OCMW's

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Dit besluit bepaalt de nadere regels voor de elektronische verzending via het platform 'Txchange' van de akten van de overheden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het administratieve toezicht.