Documenttype

Ordonnantie

Nummer / ID

2023044127

Instellingen

Gemeenten

Thema

Gemeenteraadsverkiezingen Kiesbureaus Kandidaten en lijsten Afsluiten van de stemverrichtingen Rechtscollege Verkiezingsuitgaven Reiskosten Kiezerslijst Stemprocedure Volmacht Getuigen

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

02-10-2023