Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Toezicht

De beslissing van 24 noembre 2022 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de plaatsingprocedure kiest en de voorwaarden van de overheidsopdracht vvor leveringen van speelgoed ( 19 percelen) vaststelt,wordt vernietgd.