Documenttype

Regeringsbesluit

Nummer / ID

2021022142

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Personeel Financiële steun

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

21-12-2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de Brusselse gemeenten van een dotatie van 22  500 000 euro houdende uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20 september 2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, en de Berg van Barmhartigheid en meer in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E en door de toekenning van pensioensteun per voltijds equivalent (VTE), voor het dienstjaar 2021