Documenttype

Koninklijk besluit

Nummer / ID

1990000365

Instellingen

Gemeenten

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Dit koninklijk besluit heeft een dubbele boekhouding ingevoerd: een budgettaire en een algemene. Vroeger was de gemeentelijke comptabiliteit nagenoeg uitsluitend budgettair. Dit algemeen reglement heeft betrekking op alle aspecten van de gemeentelijke comptabiliteit, met name de begrotingsopmaak en -wijzigingen, de regels voor het afsluiten van leningen, het beheer van de thesaurie, het opmaken van de jaarrekeningen.