Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Financiële steun Personeel

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

22-03-2022

Deze omzendbrief legt de gebruikte methodologie uit om te komen tot de verdeling tussen de gemeenten van de gewestelijke subsidie, met als doel de toepassing van het sectoraal akkoord 2021-2025 te ondersteunen ten voordele van de gemeentelijke ambtenaren. De tabellen vermelden de dotaties aan de gemeenten voor de jaren 2021 tot 2024, alsook de bedragen die toekomen aan de OCMW’s.