Documenttype

Wet

Nummer / ID

2014003218

Instellingen

Gemeenten

Thema

Fiscaliteit

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze wet voert de mogelijkheid in voor de gemeenten, agglomeraties en provincies opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing en sommige gewestbelastingen.