Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

De beslissing van 20 juni 2023, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Joost-ten-Node de voorwaarden en de plaatsingsprocedure m.b.t. de overheidsopdracht voor werken betreffende gelokaliseerde asfaltreparaties voor 2023 goedkeurt, wordt vernietigd.