Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

 De uitvoering van de beslissing van 23 november 2023 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Vorst de overheidsopdracht voor werken betreffende het ontwerp en de bouw van een skatepark in Vorst gunt, wordt geschorst.