Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Berg van Barmhartigheid Gemeenten OCMW's Verenigingen Hoofdstuk XII

Thema

Financiële steun

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

25-10-2021

De omzendbrief (ref.: CIRC2020/16) van 17 december 2020 geeft aan hoe het protocol in de omzendbrieven van 3 en 26 november 2020 (m.b.t. de toekenning van één enkele premie van 500 euro bruto per VTE - personeelsleden van de lokale besturen: gemeenten, OCMW's, Hoofdstuk XII-verenigingen die geen ziekenhuizen zijn en de Berg van Barmhartigheid) moet worden geïnterpreteerd