Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

Instellingen

Instellingen voor erediensten

Thema

Financiën

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

23-11-2022

In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2022 houdende begrotings- en boekhoudkundig reglement van de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen worden de regels voor de eredienstinstellingen vanaf dienstjaar 2023 bepaald voor het opmaken van de begrotingen, meerjarenplannen en rekeningen en het voeren van de boekhouding, aan de hand van zes bijlagen (zie Belgisch Staatsblad van 17 november 2022).

In de modellen van begroting en rekening vinden de instellingen het nieuw boekhoudkundig plan terug (bijlage 1 en 2).

Het reglement vraagt de instellingen elk dienstjaar, samen met de begroting, een financieel meerjarenplan op te stellen (bijlage 3).

In de begroting wordt het vermoedelijk resultaat van het vorig dienstjaar ingeschreven (berekend in bijlage 4).

De instellingen voegen tenslotte aan hun rekening een boekhoudkundig inventaris en de financiële overeenstemming met de cash activa toe (bijlage 5 en 6).

Deze omzendbrief geeft verdere toelichting bij dit begrotings- en boekhoudkundig reglement en de bijlagen.