Documenttype

Koninklijk besluit

Nummer / ID

1988009370

Instellingen

Instellingen voor erediensten

Thema

Erediensten en vrijzinnigheid

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021