Documenttype

Wet

Nummer / ID

1983001332

Instellingen

Thema

Financiële steun

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze wet omschrijft het begrip “toelagen” zoals die onder meer door gemeenten en verenigingen van gemeenten toegekend worden, ze bepaalt voorts de controlemodaliteiten van die toelagen en, in voorkomend geval, de terugbetalingsmodaliteiten ervan door de begunstigde.