Documenttype

Ordonnantie

Nummer / ID

1998031259

Instellingen

Gemeenten

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Deze ordonnantie regelt van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werd gewijzigd door de ordonnantie van 23 juni 2016 met name wat betreft bepaalde toezichtstermijnen