Documenttype

Ordonnantie

Nummer / ID

2019030198

Instellingen

OCMW's

Thema

Toezicht

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

16-06-2022

De belangrijkste doelstellingen van deze ordonnantie zijn de volgende: modernisering, vereenvoudiging van het toezicht, harmonisatie van de functies en het beheer van de OCMW’s met het oog op de versterking van de efficiëntie, de boekhouding en budgettaire discipline. De tekst voorziet in de vereenvoudiging van de administratief toezicht, de huidige regels en procedures op dit gebied. Het personeelsbeleid werd ook verduidelijkt. De ordonnantie heeft ook tot doel de implementatie van de beginselen van behoorlijk bestuur op plaatselijk niveau te implementeren.

Op financieel vlak zijn de volgende artikelen de belangrijkste: artikelen 46 quater (eindrekening), 88 (begrotingen en begrotingsaanpassingen), 89 (rekeningen) en 91 (interne kredietaanpassingen). Het administratieve toezicht wordt geregeld door artikelen 108 tot 112 octies.