Documenttype

Omzendbrief

Nummer / ID

2023/06

Instellingen

Gemeentelijke vzw’s Gemeenten

Thema

Toezicht

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

17-04-2023

Betreft:  

- Ordonnantie van 9 februari 2023 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s — Verduidelijking van toezichtsregels en -termijnen

- Overheidsopdrachten van beperkte waarde – opleidingsaanbod voor de gemeentelijke vzw’s ; 

- Opheffen van de omzendbrieven van 12 juli 2021 en 13 september 2021