Documenttype

Wet

Nummer / ID

1989021006

Instellingen

Thema

Datum van afkondiging

Datum van publicatie op de site

16-07-2021

Het artikel 46 bis werd in de bijzondere wet van 12 januari 1989 ingevoegd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Dit artikel legt het principe en het basisbedrag van de dotatie aan de gemeenten vast.