Welkom op de website van  Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), een bestuur dat deel uitmaakt van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW's, politiezones, ...).

De verschillende opdrachten van BPB bestaan uit het juridisch organiseren van de plaatselijke besturen, het controleren van de wettelijkheid van hun akten, het lokale niveau financieel ondersteunen, het stimuleren van de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidsmaatregelen, het nemen van uitvoerende maatregelen voor interne aangelegenheden en het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar.

U kunt meer vernemen over deze verschillende opdrachten door de thema’s van onze website te raadplegen.

 


In de kijker

Focus op de pensioenen van de Brusselse plaatselijke besturen

Sinds meerdere jaren neemt de pensioenlast toe en deze zal de komende jaren blijven stijgen. De wijzigingen aangebracht door de wet van 30 maart 2018 zullen ook een niet te verwaarlozen impact hebben op de plaatselijke financiën.

Het was dus nodig voor de directie Lokale Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen, met een nieuwe editie van de Focus, om een stand van zaken op te maken en zich aan een eerste poging te wagen om de pensioenlasten van de Brusselse plaatselijke besturen voor de komende jaren te ramen. Deze ramingen zullen worden herzien, gecorrigeerd, bijgewerkt en aangepast aan de ontwikkelingen op het vlak van de wetgevende, economische en statistische context. Tegen eind 2020 wordt er een meer diepgaande studie geleverd. Bekijk het document

Nieuwsicon RSS

Omzendbrief bettrefende de organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis : aanpassing van de werkingsregels van de besluitvormende organen in afwezigheid van een bijzondere machtenbesluit tot regeling van deze voorzieningen. 16-10-2020
OCMW's | Boekhoudkundige aanbevelingen (subsidies COVID-19) 23-09-2020
Omzendbrief dd. 27 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de gemeenten 17-08-2020
Wijzigingen van de Nieuwe Gemeentewet 04-08-2020
COVID-19 | Naleving van de informatieplicht aan de gemeenteraad 03-08-2020
Omzendbrief dd. 22 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de OCMW 22-07-2020
Herfinancieringsfonds - Projectoproep 01-07-2020