Wetgeving

Raadpleeg en download alle belangrijke reglementaire en juridische bronnen met betrekking tot de Brusselse lokale overheden.

Gemeentelijke reglementen

Via het regionale platform Editoria hebt u toegang tot de gemeentereglementen en de belastingreglementen van de negentien gemeenten.

Gemeentereglementen  Belastingreglementen