Cover

Documenttype

Cijfergegevens

Thema

Personeel

 

Deze publicatie (Excel) van BPB is een cijfermatig overzicht van het personeel van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Er is ook een overzicht van de personeelscijfers van het OCMW beschikbaar

 

Er wordt getracht een beeld te schetsen van de Brusselse plaatselijke ambtenarij in haar geheel, de voornaamste tendensen en het beklemtonen van de bijzondere kenmerken en gelijkenissen van deze besturen.

De gegevens in deze Focus zijn afkomstig uit de bijlagen bij de begrotingen voor 2023.