Documenttype

Wet

Nummer / ID

Instellingen

Gemeenten

Thema

Financiën Personeel Toezicht

Datum van publicatie

Datum van publicatie op de site

30-09-2022

Gecoördineerde versie van de nieuwe gemeentewet (september 2022), met verwijzingen naar het toekomstig recht voor de artikelen 12, 16, 19, invoeging van een artikel 19/1 en wijziging van artikel 72.