Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

De uitvoering van de beslissing van 5 oktober 2023 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van houten kozijnen (ramen en deuren) in de koningin Astrid school, wordt geschorst.