Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

De beslissing van 22 december 2022 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp voor aanvullende leveringen betreffende de levering, de plaatsing in het openbaar domein en de aansluiting op de bestaande beheersoftware van 18 inrichtingen voor toegangscontrole met elektrisch aangedreven inzinkbare paaltjes, met inbegrip van het preventief en curatief onderhoud kiest en diezelfde opdracht gunt, wordt vernietigd.