Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Toezicht

De uitvoering van de beslissing van 22 december 2022, waarbij het college van burgemeester en schepenen van Stad Brussel overheidsopdracht van werken betreffende de vernieuwing van de speelplaats van het basisonderwijs Baron Steens, Hoogstraat, 257 te 1000 Brussel gunt, wordt geschorst.