Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten

De beslissing van 25 juli 2023, waarbij het college van burgemeester en schepenen de gemeente Jette de overheidsopdracht voor diensten betreffende de reiniging van lokalen en catering van sites Poelbos / Arbre Ballon voor een totaal bedrag van 310.985,66 euro BTWi gunt, wordt vernietigd.