Cover

Documenttype

Toezicht besluiten

Thema

Overheidsopdrachten Toezicht

De uitvoering van beslissing van 30 maart 2023 waarbij de gementeraad van Sint-Gillis de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de overheidsopdracht van werken betreffz-ende de renovatie van de speelplaats e van de turnzaal van de school Uilenspiegel ( 2 percelen )  vaststelt , wordt geschorst.