Voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten

Een belangrijke uitdaging van de digitalisering is de gebruikers te informeren over de digitale tools waarover zij in het kader van hun administratieve handelingen kunnen beschikken, en hen zo nodig te ondersteunen.

Het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging easy.brussels en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GSOB) bieden, in samenwerking met Brulocalis en de Federatie van de OCMW's, het lokale overheidspersoneel een aantal opleidingen aan over de digitalisering van de openbare diensten.

Er wordt nu een nieuwe opleiding aangeboden: Voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten.

 

Doelstellingen en praktische modaliteiten

De opleiding wil vooral sensibiliseren, bewustmaken, mensen helpen die zich in een situatie van digitale ongelijkheid bevinden en de hoofdrolspelers op het gebied van digitale inclusie in kaart brengen.

De sessies vinden fysiek plaats tussen september en december 2022 in groepen van maximaal 15 mensen.

 

Alle info over de opleiding

 

Doelgroep

Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de baliemedewerkers van lokale besturen en OCMW's, maar staan ook open voor al wie interesse heeft.

 

Prijs

De opleidingen zijn gratis. Indien de ingeschreven ambtenaar echter niet opdaagt, wordt een vergoeding van 25 euro aangerekend.

 

Andere opleidingen

Alle opleidingen maken deel uit van de uitvoering van Easy Way, het gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging, dat de betrekkingen tussen burgers, verenigingen en bedrijven en de overheid wil vereenvoudigen. .

Het maakt deel uit van de digitalisering die sinds de gezondheidscrisis en het coronavirus in een stroomversnelling is geraakt, en wil digitale inclusie en een digitale overheid met elkaar laten samengaan.

 

Nieuwe opleiding : Digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten.

 

Wacht niet langer (nog maar één sessie in 2022) : IRISbox — De opleiding over IRISbox, het virtuele loket van de administraties van het Brussels Gewest, geeft meer inzicht in zijn nut, zijn functionaliteiten en zijn gebruik.

 

Wacht niet langer (nog maar één sessie in 2022) : Authenticatiemodi — Deze opleiding maakt de deelnemers vertrouwd met de verschillende manieren om in te loggen op de virtuele loketten van de federale, gewestelijke of lokale overheidsadministraties.

 

Contact

Vragen kunnen gesteld worden aan mevr. Siham EL OULANI , Change Manager bij easy.brussels, op het adres: seloulani@sprb.brussels.

 

Meer weten over de nieuwe opleidingen