Termijn: 29 april 2022

 

Indien u vragen hebt betreffende dit document of project, kunt u altijd contact opnemen met de Directie Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen.

Contact : isp@gob.brussels

 

Gegevens van de persoon die belast is met het beheer van het subsidie
Beleefdheid
Gewenste functies
Welke soorten functies wilt u jongen mensen aan te nemen ?